Om AC Stål A/S

Certificeret leverandør

For størst mulig værdi, tilbyder vi

Kvalitet: AC-Stål vil igennem dialog med kunden afdække det forventede kvalitetsniveau, specificere og udføre dette i produktionen og til slut levere den aftalte dokumentation.

Leveringstid: AC-Stål har hurtig levering til aftalt tid.

Dialog og optimering:
 Hos AC-Stål er dialogen med kunden en vigtig del af vores projektgennemgang, fordi vi derigennem kan opnå en optimering af opgaveløsningen, for at kunden får det helt rigtige produkt udført på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til kvalitet, pris og processer.

Total- og underleverandør: AC-Stål står gerne for hele processen omkring logistik, montering mv. for at levere et fuldt færdigt emne inkl. overfladebehandling og lignende. Også når der blot ønskes en råvare til kundens videre forarbejdning, er det en opgave for os. Klik på et punkt i topmenuen, for at se hvilke produkter og materialer vi arbejder med – samt vore maskiner og kapacitet.

CE-mærkning af stålkomponenter. AC-Stål er certificeret til at CE-mærke stålkomponenter til byggeriet, udført i EXC1, EXC2 og EXC3, i henhold til DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2, sådan som der er krav om fra den 1. juli 2014.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Hos AC-Stål arbejder vi løbende med fokus på udvikling af vores Corporate Social Responsibility strategi. Grundstenen i vores forretningsstrategi bygger på respekt for måden at drive forretning på. Respekt for vores medarbejdere, omverdenen og ikke mindst miljøet er kernen i AC-Ståls CSR-strategi.

Bevidstheden om at tage et samfundsansvar og gøre en forskel, hvor vi vurderer, hvad der skaber mest værdi for samfundet og os – spiller en central rolle i den daglige arbejdsgang. – Gennem årtier har vi, i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, uddannet og udviklet dygtige medarbejdere, og det er vores klare mål fortsat at rekruttere og udvikle fremtidens klejnsmede blandt vore medarbejdere.

Arbejdsmiljø hos AC-Stål

Et godt arbejdsmiljø med stor medindflydelse skaber de nødvendige og trygge rammer for, at vores medarbejdere kan udvikle sig menneskeligt og fagligt – og så vi kan levere høj kvalitet til vores kunder. Udover at overholde arbejdsmiljøloven og andre relevante bestemmelser – ser vi det som en integreret del af vores arbejde at forbedre arbejdsmiljøet.

Det sker bl.a. gennem videreuddannelse af medarbejderne samt udvikling af bedre arbejdsprocesser og anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøledelse er derfor integreret som en naturlig del af hele virksomheden. Vi arbejder ud fra erkendelsen af, at løbende forbedringer kun kan gennemføres med succes, hvis de tænkes ind i alle virksomhedens processer. Forandringer skal forankres hos den enkelte medarbejder på alle niveauer.

Vi tilskynder den enkelte medarbejder til at tage et fagligt ansvar for det udførte arbejde – og til at udvise respekt overfor kunder, rådgivere og egne kolleger. For os hænger menneskelige og faglige værdier tæt sammen. Vi ønsker at blive set som en ordentlig og redelig virksomhed – også når det gælder arbejdsmiljø.

Erik Plejdrup

Direktør, salg og projekt

Paw Bjerring

Tilbud og salg

Danny Bilholm

Projektleder

Susan Grouleff

Regnskab og administration

Søren Pedersen

Beregner

Historien om AC-Stål

Vi har en smede-/stålkonstruktionsafdeling og en rustfri-/industriafdeling . AC-Stål er kendt for at levere den rigtige kvalitet til den aftalte tid. Vi går i tæt dialog med kunden, som med os som leverandør, får en seriøs sparringspartner.

AC-Stål blev stiftet i 1960. Anden generation viderefører i dag virksomheden med et stærkt team af medarbejdere, der tilsammen besidder både kompetencer og erfaringer, der gør at virksomheden fortsat er i udvikling – og gør brug af moderne styringsværktøjer og produktionsanlæg.